Styrketræning kan hjælpe overvægtige børn og unge

Styrketræning for børn har længe været et omdiskuteret og myteinflueret emne. Dette til trods for at videnskaben gennem årtiers forskning entydigt har fastslået at styrketræning er ganske ufarligt for børn og kan have en positiv indvirkning på børns helbred.

I Danmark har vi desværre en større andel af børn, som er overvægtige, og hvis helbred kan være truet på længere sigt. Vi ved at motion kan hjælpe, men mange overvægtige børn og unge oplever fysisk aktivitet som noget negativt. Særligt i idrætsgrene, hvor de kan sammenligne sig eller skal konkurrere med andre normalvægtige børn.

Styrketræning er en motionsform hvor overvægten spiller en mindre rolle og hvor barnet kan få succesoplevelser med fysisk aktivitet.

Overvægt blandt børn og unge i Danmark

Ca. hvert 5. barn i Danmark er overvægtige eller svært overvægtige(1). Og vi ved at der er en klar sammenhæng mellem overvægt og nedsat aktivitetsniveau. Barnets manglende aktivitetsniveau spiller dermed en rolle i forhold til det forhøjede BMI-tal. Men omvendt ved vi også at overvægten i sig selv har en ekskluderende effekt i forhold til fysisk aktivitet. Ligeledes har overvægtige børn et lavere selvværd i forhold til fysisk udfoldelse og deres udseende(2).

Det er vigtigt at vi i Danmark får sænket antallet af overvægtige børn og unge. Det kan være en svær barn- og ungdom, som overvægtig, hvor stigmatisering, mobning og generelt svækket livskvalitet er herskende(3). Derudover siger statistikken at 70 % af de overvægtige børn også er overvægtige som voksne med øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme, såsom diabetes-2 og hjertekar-sygdomme(4).

Det er derfor vigtigt at vi er åbne for motionsmuligheder, der kan komme særligt overvægtige børn til gavn, og at disse ikke bliver udelukket pga. udokumenteret påstande og myter.

Overvægtige børn og unges gavn af styrketræning

Børn kan generelt have gavn af styrketræning. Træningen har vist sig at øge børns styrke, forbedre motorisk færdigheder, øge knoglemassen og hvis barnet dyrker anden idræt, så har styrketræning også vist sig at være skadesforebyggende og præstationsoptimerende. Læs mere om styrketrænings effekter på børn her.

I forhold til konkret forskning med styrketræningens effekt på overvægtige børn og unge, så det har vist sig at forbedre kropskompositionen (sænke BMI og mindske taljemål). Effekten er særlig udtalt hvis styrketræning kombineres med konditionstræningen. Her er effekten større end ved alene styrke- eller konditionstræning(5).

Styrketræning har dermed nogle positive fysiologisk effekt på overvægtige børns sundhed. Men den mest positive effekt kan vise sig at være psykologisk.

Overvægtige børn er generelt stærkere end deres jævnaldrende. Til trods for at de har en større fedtmasse, så vil overvægtige børn også have en større fedtfri masse og dermed et større styrkepotentiale. Der vil for flere overvægtige børn derfor være fjernet en barriere. Barrieren, hvor barnet føler sig hæmmet, når han eller hun skal dyrke idræt sammen med andre børn. I styrketræning vil det overvægtige barn faktisk kunne være lige så god eller endda bedre end de andre børn pga. det større styrkepotentiale.

Der er derfor også forskning, som indikerer at styrketræning kan have en positiv effekt på overvægtige børn og unges psykologiske velbefindende. Træningsformen har blandt andet vist sig at forbedre overvægtige børns self-efficacy(5).

Self-efficacy er en persons tro på egne evner til at udføre eller gennemføre en bestemt handling eller nå et bestemt mål.

Styrketræning kan med andre ord være med til at give overvægtige børn og unge positive oplevelser med fysisk aktivitet, samt en oplevelse af selvværd.

Styrketræning bør ses som en mulighed for overvægtige børn og unge

Til trods for myter om hæmmet vækst og ødelagte led, og dermed medfølgende berøringsangst blandt mange forældre, så har styrketræning vist sig at være ufarligt for børn. Modsat mange forældres opfattelse, så tilbyder styrketræning en lang række positive sundhedseffekter for børn og unge – overvægtige, som normalvægtige.

For overvægtige børn og unge lader styrketræning endda til at tilbyde noget, som de gængse idrætsgrene kan have svært ved. Det giver det overvægtige barn en mulighed for at være på lige fod med andre børn – måske endda et skridt foran dem. Med styrketræning er der dermed potentiale for succesoplevelser med fysisk aktivitet for en stor gruppe børn og unge i Danmark, hvor succesoplevelser normalt er en mangelvare.

Referencer:

  1. Sundhedsstyrelsen 2014: Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen.
  2. Motions- og Ernæringsrådet 2007: Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge – oplæg til strategi.
  3. Hughes AR et al. 2007: Quality of life in a clinical sample of obese children.
  4. Reilly J. Obesity in childhood and adolescence 2006: Evidence based clinical and public health perspectives.
  5. Schranz et al. 2013: What is the Effect of Resistance Training on the Strength, Body Composition and Psychosocial Status of Overweight and Obese Children and Adolescents? A Systematic Review and Meta-Analysis.
No votes yet.
Please wait...